Spørsmål og svar

Noe kjøtt og fisk skal merkes med «tilsatt vann» - når gjelder dette?

Publisert 08.05.2018     Sist endret 07.08.2018

Mattilsynet har fått spørsmål om ferdigpakket rå kyllingfilet som leveres til storhusholdning f.eks. restauranter, må merkes med «tilsatt vann».

For noen næringsmidler er det krav om særlige tilleggsopplysninger som skal ledsage matvarens betegnelse. Noen fisk- og kjøttprodukter som fremstår som et stykke, en stek, en skive, en filet eller en skrott kan likevel være tilsatt vann under produksjonen. Utgjør det tilsatte vannet mer enn 5 prosent av det ferdige produktets vekt, så skal forekomsten av tilsatt vann angis i produktets betegnelse. Produktene som omfattes av dette kravet er fiskerivarer og bearbeide fiskerivarer, kjøttprodukter og bearbeidet (tilberedt) kjøtt. Definisjonen på disse begrepene finner du i artikkel 2 nr. 1 i matinformasjonsforordningen.

Matinformasjonsforskriften gjelder mat som omsettes til sluttforbruker og til storhusholdning. Uavhengig om matvarene leveres til den vanlige forbruker eller til storhusholdning, gjelder kravet om angivelsen av tilsatt vann i de nevnte kjøtt og fiskevarene. Opplysningen om tilsatt vann skal også ledsage betegnelsen for ferdigpakket kyllingfilet som leveres til storhusholdning. Dette gjelder i de tilfeller hvor mengde tilsatt vann er mer enn 5 prosent i ferdig produkt.

For varer til storhusholdning er det obligatorisk å angi visse opplysninger som betegnelse, på den ytre emballasjen. Når det er lovbestemt at betegnelsen i noen tilfeller skal ledsages av visse opplysninger, må disse også påføres på ytteremballasjen. Se artikkel 8 nr. 7 siste ledd.

Kyllingfilet som er tilsatt lake bestående av vann, salt, tilsetningsstoffer eller andre ingredienser, kommer inn under definisjonen av bearbeidet kjøtt (tilberedt kjøtt). Merkekravet er også aktuelt for andre kyllingprodukter som klubber og vinger, men dette må vurderes fra sak til sak.

Reglene om dette finner du i matinformasjonsforskriften § 1 jf matinformasjonsforordningen artikkel 17 og vedlegg VI del A nr. 6

EU kommisjonen har utarbeidet spørsmål og svar til de ulike bestemmelsene i matinformasjonsforordningen. Det er spesielt 2.11 og 2.11.1 som er relevant i denne saken.

Fant du det du lette etter?