Nye regler for merking

Publisert 03.12.2013     Sist endret 11.12.2018

Desember 2014 ble det innført nye regler for merking av mat i Norge. Det nye regelverket for «matinformasjon» skal gjøre det enklere for forbrukerne å lese og forstå hva maten inneholder. Her får du en innføring i de viktigste endringene.

Kort om regelverket før og nå

 • De generelle bestemmelsene om merking og næringsdeklarasjon er nå samlet i forskrift om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften) basert på forordning (EU) nr. 1169/2011 om matinformasjon til forbrukerne.
 • De generelle merkereglene trådte i kraft 13. desember 2014
 • Krav om obligatorisk næringsdeklarasjon trer i kraft 13. desember 2016. Hvis det er krav til merking med næringsdeklarasjon i annet regelverk eller produsenten selv velger å merke med næringsinnhold, må de nye kravene til oppsett av næringsdeklarasjonen følges allerede nå.
 • Matvarer som er merket eller markedsført før datoene i 2014 og 2016, kan selges inntil lagrene er tomme.

Matinformasjonsforskriften erstatter både merkeforskriften og næringsdeklarasjonsforskriften. De generelle merkekravene trådte i kraft 13. desember 2014, mens kravet om næringsdeklarasjon på de aller fleste matvarer trer i kraft 13. desember 2016.

Mer forbrukervennlig matmerking

De generelle merkekravene er i hovedsak en videreføring av de kravene vi har hatt, men det er noen vesentlige endringer. Her er de viktigste:

 • Skriftstørrelse:
  Merkingen skal være godt synlig og lett leselig. Det er tydeliggjort ved et krav om minste skriftstørrelse på 1,2 mm (x-høyde) på obligatoriske opplysninger. Unntak for små pakninger (artikkel 13 og vedlegg IV).
 • Allergimerking:
  Ingredienser eller stoffer som kan gi allergi eller intoleranse skal være fremhevet i ingredienslisten, for eksempel med fet eller kursiv skrift, slik at de blir mer synlig (artikkel 21 og vedlegg II).
  Det skal også for matvarer som ikke er ferdigpakkete gis skriftlig informasjon om innhold av stoffer som kan fremkalle allergi eller intoleranse (artikkel 12 nr. 5, jf artikkel 44 nr. 1).
 • Nettsalg/fjernsalg:
  Krav om at obligatoriske opplysninger skal være tilgjengelige på nettsidene innen kjøpet er avsluttet (artikkel 14).
 • Imitasjonsprodukter:
  Matvarer som er laget med andre ingredienser enn det som vanligvis brukes, skal tydelig merkes med dette. Det kan f.eks. være bruk av «pizzatopping» i stedet for ost på en pizza (artikkel 17 og vedlegg VI nr. 4).
 • Tilsatte proteiner i kjøtt- eller fiskeriprodukter:Dersom kjøttprodukter, bearbeidet kjøtt og fiskerivarer er tilsatt proteiner av en annen animalsk opprinnelse, skal dette angis i tilknytning til betegnelsen (artikkel 17 og vedlegg VI nr. 5).
 • Vanninnhold som skal angis i betegnelsen:
  For kjøttprodukter, bearbeidet kjøtt, fiskerivarer og bearbeidede fiskerivarer som fremstår som ett stykke, en filet, en stek e.l., men som er tilsatt over 5 % vann, skal dette angis i tilknytning til næringsmidlets betegnelse (artikkel 17 og vedlegg VI nr. 6).
 • Sammensatte stykker av kjøtt eller fisk:
  Dersom kjøttprodukter, bearbeidet kjøtt og fiskerivarer, kan gi inntrykk av at de er laget av ett stykke kjøtt eller fisk, men som er sammensatt av flere stykker, må det merkes med enten «sammensatt av stykker av kjøtt» eller «sammensatt av stykker av fisk» (artikkel 17 og vedlegg VI nr. 7).
 • Vegetabilsk olje og fett:
  Det må angis hvilke planter oljen eller fettet stammer fra, for eksempel kokosolje, palmeolje (artikkel 18 og vedlegg VII nr. 8).
 • Innfrysingsdato:
  Krav om at fryst kjøtt, fryst bearbeidet kjøtt og fryste uforedlede fiskerivarer skal merkes med dato for innfrysing eller datoen for første innfrysing dersom produktet har vært fryst mer enn én gang (artikkel 24, vedlegg III nr. 6 og vedlegg X nr. 3).
 • Opprinnelse:
  Krav om å merke med opprinnelse, hvis utelatelse av dette kan medføre at forbruker blir villedet (artikkel 26). Ytterligere krav om opprinnelsesmerking er til vurdering.
 • Næringsdeklarasjon:
  Det er nye krav til både innhold, presentasjon og utforming av næringsdeklarasjonen (artikkel 29 – 35 samt vedleggene I, XIII, XIV og XV).

De aller fleste ferdigpakkede matvarene skal merkes med næringsdeklarasjon fra 13. desember 2016. Noen produsenter merker allerede produktene med næringsdeklarasjon, enten frivillig eller på grunn av krav i annet regelverk. Disse må følge kravene.

Generelle krav til all matinformasjon

Ferdigpakkede næringsmidler skal, med en del generelle og spesifikke unntak, merkes med:

 1. Betegnelse (artikkel 17 jf. vedlegg VI)

 2. Ingrediensliste (artiklene 18 og 20 jf. vedlegg VII)

 3. Stoffer som kan fremkalle allergi eller intoleranse (artikkel 21 jf. vedlegg II)

 4. Mengdeangivelse av ingredienser (artikkel 22 jf. vedlegg VIII)

 5. Nettoinnhold (artikkel 23 jf. vedlegg IX)

 6. Holdbarhettsdato eller siste forbruksdato (artikkel 24 jf. vedlegg X)

 7. Vilkår for oppbevaring og anvendelse (artikkel 25)

 8. Navnet eller forretningsnavnet og adressen til den ansvarlige næringsmiddelvirksomhet (artikkel 8)

 9. Obligatorisk opprinnelsesmerking (artikkel 26 jf. vedlegg XI)

 10. Bruksanvisning (artikkel 27)

 11. Alkoholstyrke for drikkevarer som inneholder mer enn 1,2 volumprosent alkohol (artikkel 28 jf. vedlegg XII)

 12. Næringsdeklarasjon: Obligatorisk næringsdeklarasjon (artikkel 30 nr. 1, vedlegg XV). Angivelse per 100 g eller 100 ml (artikkel 32)

Opplistingen over er fra artikkel 9 nr. 1. Opplysningene i punkt 1, 5 og eventuelt 11 skal stå i samme synsfelt (artikkel 13). Krav i punkt 4, 7, 9, 10 og 11 bare i visse tilfeller.

Merkingen skal ikke være villedende (artikkel 7) og merkingen skal være på norsk, eller i stavemåten likt norsk.

Det er virksomhetene som har ansvar for å følge regelverket.

Matmerking.jpg 

Les mer

Når må vi følge de nye kravene til næringsdeklarasjon, og finnes det noe norsk veiledningsmateriell? 

Generelle krav til merking av mat

Forskrift om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften) 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Mattilsynets svarpanel for spørsmål om matinformasjonsforordningen og merking av mat, ble opprettet som en midlertidig ordning frem til den nye regelverket ble gjeldende 13.12.2014.

Svartjenesten er derfor ikke lenger i drift. Spørsmål om merking av mat rettes til ditt nærmeste distriktskontor på  22 40 00 00  eller på mail postmottak@mattilsynet.no


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Mattilsynets svarpanel for spørsmål om matinformasjonsforordningen og merking av mat, ble opprettet som en midlertidig ordning frem til den nye regelverket ble gjeldende 13.12.2014.

Svartjenesten er derfor ikke lenger i drift. Spørsmål om merking av mat rettes til ditt nærmeste distriktskontor på  22 40 00 00  eller på mail postmottak@mattilsynet.no