Veiledere

Publisert 14.03.2016     Sist endret 02.05.2017

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veiledning om bruk av betegnelser på ulike typer spiseis 05.07.2016 PDF
Veiledning om forskrift om kvalitet på melk og melkeprodukter 04.03.2016 PDF

Regelverk og veiledning