Regelverksprosess

Forslag om endring i forskrift om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.

Publisert 12.11.2020     Sist endret 12.11.2020

På vegne av Landbruks- og matdepartementet foreslår Mattilsynet at EUs nye basisforordning om alkoholsterke drikker (32019R0787), gjennomføres i norsk rett i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.

Vi sendte EU-kommisjonens utkast til ny basisforordning om alkoholsterke drikker på høring 22. mars 2017. Den høringen gjaldt i utgangspunktet også den senere gjennomføringen i norsk rett av den nye forordningen. Ettersom Europarlamentet og Rådet har gjort flere endringer i EU-kommisjonens utkast, sender vi for ordens skyld også den fastsatte nye basisforordningen på høring.

Ettersom forordningen allerede er vedtatt i EU, er det i praksis svært begrensede muligheter til å kunne påvirke innholdet i den norske gjennomføringsforskriften i høringsrunden. Høring gjennomføres derfor hovedsakelig av informasjonshensyn.

Høringen gjennomføres med forbehold for utfallet av den videre prosessen med inkludering av forordningen i EØS-avtaleverket.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Høringsfrist 10.01.2021
 
Mattilsynet oppsummerer og vurderer høringsutalelsene

Mattilsynet oppsummerer og vurderer høringsutalelsene, og sender sin innstilling til Landbruks- og matdepartementet

Vinteren 2021 
 
Landbruks- og matdepartementet fastsetter endringsforskriften

Landbruks- og matdepartementet fastsetter endringsforskriften og kunngjør den i Norsk Lovtidend/Lovdata.

Våren/sommeren 2021 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Knut Nordviken, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet, tlf 22 77 85 19