Regelverksprosess

Forslag om endringer i vinforskriften

Publisert 31.08.2020     Sist endret 31.08.2020

Mattilsynet foreslår at EUs nye delegerte kommisjonsforordninger og kommisjonsgjennomføringsforordninger om vin, gjennomføres i norsk rett i forskrift 21. mars 2013 nr. 370 om vin (vinforskriften). De seks nye forordningene er i løpet av 2018 og 2019 fastsatt av EU-kommisjonen under forordning (EU) nr. 1308/2013 (basisforordningen om blant annet vin).

Ettersom alle forordningene er vedtatt i EU, er det i praksis svært begrensede muligheter til å kunne påvirke innholdet i den norske gjennomføringsforskriften i høringsrunden. Høring gjennomføres derfor hovedsakelig av informasjonshensyn.

Høringen gjennomføres med forbehold for utfallet av de videre prosessene med inkludering av de nye forordningene i EØS-avtaleverket.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

 

Høringsfrist: 12.10.2020
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Knut Nordviken, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet, tlf. 22 77 85 19