Hva er skillet på EØS-baserte og særnorske forskrifter på kvalitetsområdet?

Publisert 15.11.2012     Sist endret 05.04.2016

Kvalitetsregelverket kan deles i to grupper:

  • EØS-baserte kvalitetsforskrifter
  • særnorske forskrifter

De EØS-baserte forskriftene er utarbeidet på grunnlag av EU-rettsakter som inngår i EØS-avtalen. Dette regelverket er basert på forordninger og direktiver fra EU, og det er bare unntaksvis nasjonale krav som inngår i disse forskriftene. Ett eksempel er imidlertid syltetøy hvor det enkelte land kunne fravike EU-kravet om minst 60 % oppløselig tørrstoff i syltetøy, slik at Norge har syltetøy med lavere sukkerinnhold. Ved eksport må virksomhetene forholde seg til mottakerlandets bestemmelser.

De særnorske kvalitetsforskriftene er fastsatt som en følge av nasjonale behov eller på områder som faller utenfor EØS-avtalens omfang.  De særnorske kvalitetsforskriftene regulerer blant annet: matpoteter, melk og melkeprodukter, kjøttråvarer og kjøttprodukter og fisk og fiskevarer.

Fant du det du lette etter?