Hva innebærer matinformasjonsforskriften?

Publisert 15.11.2012     Sist endret 14.04.2015

Fra 13. desember 2014 er det nye krav til merking av mat i Norge, forskrift 28. nov 2014 nr. 1497 om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften). Denne forskriften gir generelle bestemmelser om merking av matvarer. Dette omfatter også presentasjon og reklame av matvarene. Forskriften gjelder for næringsmidler bestemt til omsetning, og gjelder så langt det ikke er gitt andre merkekrav i egne kvalitetsforskrifter. Det innebærer at ved merking av produkter som er regulert i kvalitetsforskrifter, så går disse kravene foran de generelle merkekravene.

Matinformasjonsforskriften gir også bestemmelser om deklarasjon av næringsinnhold i matvarene. De aller fleste ferdigpakkede matvarene skal merkes med næringsdeklarasjon fra 13. desember 2016. Noen produsenter merker allerede produktene med næringsdeklarasjon, enten frivillig eller på grunn av krav i annet regelverk. I slike tilfeller er det fra 13. desember 2014 de nye kravene til oppsett og innholdet i næringsdeklarasjonen i matinformasjonsforordningen som gjelder.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning


Regelverk og veiledning