Hvilke krav settes i kvalitetsforskrifter?

Publisert 15.11.2012     Sist endret 05.04.2016

Forskriftene setter krav til råvarer, fremstillingsmetode og de ferdige produktene, samt setter krav til merking av produktene for å kunne bruke betegnelsene som defineres i forskriftene. Generelle bestemmelser om merking og øvrige relevante krav i regelverket kommer i tillegg.

Det er virksomheten som har ansvaret for at produktene er produsert og merket i samsvar med relevant regelverk. Dersom kravene for å bruke en betegnelse ikke er oppfylt, må virksomheten endre sammensetning av matvaren slik at kravene blir oppfylt, eller endre betegnelsen på matvaren.

Fant du det du lette etter?