Slagord og typografi

Publisert 13.12.2018     Sist endret 31.08.2021
Foto: Helsedirektoratet

"Enkelt å velge sunnere" er slagordet til Nøkkelhullet.

"Enkelt å velge sunnere" er budskapet de nordiske myndighetene har valgt som slagord for symbolet. Slagordet skal forsterke varemerket Nøkkelhullets budskap og gjøre det mer kjent for forbrukere, produsenter og handel.

Slagordet skal ikke brukes sammen med produktnavn og varemerker på skilt, hyllekanter eller i reklame for et navngitt produkt eller en produsent. Dette fordi det vil være i strid med regelverket for bruk av ernæringspåstander.

Slagordet "Enkelt å velge sunnere" kan brukes sammen med Nøkkelhullet i disse sammenhengene:

  • I informasjon om Nøkkelhullet i sin alminnelighet.
  • I tilbudsaviser, annonser, brosjyrer, plakater, reklame med videre der nøkkelhullsmerket og slagordet er relatert til flere produkter fra forskjellige produsenter.

Eksempllet på bildet viser hvordan slagordet skal plasseres sammen med Nøkkelhullsymbolet. Størrelsesforholdet mellom symbol og slagord er som vist i eksemplene. Les mer i profilprogrammet.

Du kan også laste ned symbolet med slagord.

For å bruke Nøkkelhullet, må "Forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet av 18. februar 2015 nr. 139" følges. Det er produsentens og avsenderens ansvar å følge regelverket.

Typografi

Helsedirektoratet bruker skrifttypen Poppins og Helvetica i sin kommunikasjon om Nøkkelhullet. Poppins brukes kun i overskrifter, mens Helvetica brukes i brødtekst.

Se ellers Profilprogram Nøkkelhullet for mer informasjon.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner