Slagord og typografi

Publisert 13.12.2018     Sist endret 07.02.2019
Foto: Helsedirektoratet

"Enkelt å velge sunnere" er slagordet til Nøkkelhullet.

"Enkelt å velge sunnere" er budskapet de nordiske myndighetene har valgt som slagord for symbolet. Slagordet skal forsterke varemerket Nøkkelhullets budskap og gjøre det mer kjent for forbrukere, produsenter og handel.

Slagordet kan kun brukes i alminnelig (generisk) markedsføring. På matvarepakningene skal symbolet alltid brukes alene uten slagord. Slagordet skal heller ikke brukes i sammenheng med et navngitt produkt som har produktnavn og varemerke.

Slagordet "Enkelt å velge sunnere" kan brukes sammen med Nøkkelhullet i disse sammenhengene:

  • I informasjon om Nøkkelhullet i sin alminnelighet.
  • I tilbudsaviser, annonser, brosjyrer, plakater, reklame med videre der nøkkelhullsmerket og slagordet er relatert til flere produkter fra forskjellige leverandører.

Eksemplene på bildet viser hvordan slagordet skal plasseres sammen med Nøkkelhullsymbolet. Størrelsesforholdet mellom symbol og slagord er som vist i eksemplene. Les mer på side 9 i profilprogrammet.

Du kan også laste ned symbolet med slagord.

For å bruke Nøkkelhullet, må "Forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet av 18. februar 2015 nr. 139" følges. Frem til 1. september 2016 kan matvarer produseres og merkes med Nøkkelhullet etter kravene i . Det er produsentens og avsenderens ansvar å følge regelverket.

Typografi

Skrifttypen Sansa Normal er brukt i slagordet. Dersom denne ikke er tilgjengelig, kan Verdana brukes.

Typografien Verdana er valgt ut fra sin gode lesbarhet både elektronisk og på papir.

Se ellers side 10 i Profilprogram Nøkkelhullet for mer informasjon.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner