Kva er temperaturkrava for kjøl, frys, varmebehandling, varmhalding og nedkjøling?

Publisert 27.02.2014     Sist endret 03.02.2020

I gjeldande regelverk er det få spesifikke temperaturkrav. Dei vi har finn du i næringsmiddelhygieneforskrifta §§ 11-13.

  • Som hovudregel skal lettskjemte (lett bedervelige) næringsmiddel lagrast ved 4 °C eller lågare.
  • Det er viktig å halde kjølekjeden ubroten
  • Varmebehandling skal vere tilstrekkeleg til å hindre mikrobiell vekst og varm mat skal haldast ved 60 °C eller høgare.
  • Nedkjøling må skje raskt, helst senke temperaturen frå 60 °C til 10 °C i løpet av 2 timar.

Temperaturen på frys bør vere -18 °C eller lågare.

Fant du det du lette etter?