Spørsmål og svar

Må eg ha oppvaskmaskin?

Publisert 27.02.2014     Sist endret 27.02.2014

Du treng ikkje oppvaskmaskin, men du må sørgje for at oppvasken blir rein og tilstrekkeleg desinfisert. Det vil seie at du må ha nok og varmt nok vatn til å skylje oppvasken med. Det er vanleg å ha to kummar til oppvask – ein for vask og ein for skyljing.

Fant du det du lette etter?

Spørsmål og svar


Spørsmål og svar