Faktaartikkel

Markedsføring av matvarer på nett via REKO-ringer

Publisert 04.09.2019     Sist endret 05.05.2021
REKO-ring
Foto: Colorbox

Les om hvilke regler som gjelder når du omsetter matvarer via REKO-ringer eller lignende.

REKO-ringer

I en REKO-ring annonseres matvarene via lukkede grupper på Facebook hvor salget avtales. Kundene bestiller på nettet og får matvarene levert til avtalt tid og sted.

Det er lagt til grunn at det skal være direkte overlevering mellomprodusent og forbruker.

Registrering eller godkjenning

Alle som driver næringsmiddelvirksomhet skal enten registrere virksomheten, eller søke om godkjenning. Hovedregelen er at matproduksjon av animalske råvarer skal være godkjent. For noen lokalmatprodusenter er det likevel tilstrekkelig å være registrert. Nærmere informasjon om dette kan du lese på Mattilsynets nettsider Lokalmat – registrering og godkjenning.

Hygienekrav ved produksjon og omsetning av næringsmidler

Hygieneregelverket har som formål å sikre forbrukeren trygg mat. Næringsmiddelhygieneforskriften gir de grunnleggende hygienekravene som gjelder alle former for håndtering av næringsmidler. Internkontrollforskriften krever at du har rutiner som sikrer at reglene følges i den daglige driften. Dersom du velger å produsere eller omsette næringsmidler, har du ansvaret for å følge kravene i forskriftene. Les mer om krav i regelverket.

Drikkevann fra egen vannkilde

Du er ansvarlig for at vannet du bruker i næringsmiddelvirksomheten din er trygt. Har du egen vannkilde, er du å regne som vannverkseier og må selv dokumentere kvaliteten på vannet. Du må også registrere drikkevannskilden din hos Mattilsynet. Les mer om reglene for drikkevann fra egen vannkilde i forbindelse med produksjon av lokalmat.

Lagring og transport av næringsmidler

Næringsmidlene må lagres på egnet måte. Det betyr at de må beskyttes mot forurensning og lagres ved temperaturer som sikrer holdbarheten. Matvarer som omsettes ved utlevering til kunde på avtalte steder, bør i hovedsak være ferdigpakket før transport til utleveringsstedet. Dette gjelder spesielt lett bedervelige matvarer, som f.eks. kjøtt-, fisk- og melkeprodukter. Frukt, bær og grønnsaker som ikke er oppdelt eller bearbeidet, kan transporteres og omsettes som uemballerte, forutsatt at dette foregår på en forsvarlig måte. Det er viktig å beskytte næringsmidlene mot forurensning under transporten og for kjølevarer må kjølekjeden holdes helt fram til utlevering.

Merking og informasjon til forbruker

Matinformasjonsforskriften har regler for hva forbrukeren skal få vite om matvaren. Det skal være enkelt for forbrukeren å lese og forstå hva maten inneholder og hvordan den skal lagres og håndteres. Ved markedsføring av matvarene på nettet, skal forbrukeren få informasjon om varen før hen velger å bestille. Regelverkets krav til informasjon, avhenger av om matvaren selges ferdigpakket eller uemballert. For ferdigpakkete matvarer, skal informasjonen på nettsiden være omtrent den samme som på selve matvaren.

Opplysninger på nettsiden for ferdigpakket mat:

a) Varebetegnelse

b) Ingrediensliste (i fallende orden)

c) Stoffer som kan framkalle allergier eller intoleranse (se under)

d) Mengdeangivelse av ingredienser (ikke alltid nødvendig)

e) Nettoinnhold

f) Holdbarhetsdato eller siste forbruksdato (må oppgis senest ved utlevering)

g) Særlige vilkår for oppbevaring og/eller bruk (når det er nødvendig)

h) Navn eller forretningsnavnet og adressen til den ansvarlige næringsmiddelvirksomheten

i) Opprinnelsesmerking når det er krav om det (ferskt kjøtt av storfe, småfe, svin og fjørfe)

j) Bruksanvisning (når det er nødvendig)

k) Alkoholstyrke for drikker med >1,2 volumprosent alkohol

l) Næringsdeklarasjon (kan være unntak)

Denne informasjonen skal også være merket på det ferdigpakkete produktet. Det er viktig å være klar over at holdbarhetsdato eller siste forbruksdato, alltid skal være med i merkingen på selve produktet.

Opplysninger på nettsiden for uemballert mat: Det må minimum opplyses om eventuelle allergener i produktet (punkt c over). Dette gjelder følgende ingredienser:

 1. Kornslag som inneholder gluten (noen unntak)
 2. Skalldyr og produkter framstilt av skalldyr
 3. Egg og produkter framstilt av egg
 4. Fisk og produkter framstilt av fisk (noen unntak)
 5. Peanøtter og produkter framstilt av peanøtter
 6. Soyabønner og produkter framstilt av soyabønner (noen unntak)
 7. Melk og produkter framstilt av melk (herunder laktose) (noen unntak)
 8. Nøtter, type nøtter skal oppgis
 9. Selleri og produkter framstilt av selleri
 10. Sennep og produkter framstilt av sennep
 11. Sesamfrø og produkter framstilt av sesamfrø
 12. Svoveldioksid og sulfitter (avhengig av konsentrasjoner)
 13. Lupin og produkter framstilt av lupin
 14. Bløtdyr og produkter framstilt av bløtdyr

For mer informasjon om krav til merkingen, se Generelle krav til merking av mat og veiledning om god opplysningspraksis

Fant du det du lette etter?

Les merLes mer