Beskyttede betegnelser

Publisert 02.12.2019     Sist endret 15.03.2022
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om beskyttelse av produktbetegnelsen Skjenning som Beskyttet opprinnelsesbetegnelse 15.05.2006 531