Opphevelse av nasjonal forskrift om transfett

Publisert 01.04.2022     Sist endret 27.06.2022

Den nasjonale forskriften om maksimalt innhold av transfettsyrer i matvarer, er nå erstattet av en fellesuropeisk regulering.

Den 1. april 2021 trådte forordning (EU) 2019/649 om innhold av transfettsyrer i næringsmidler, i kraft. Denne forordningen erstattet da den nasjonale forskriften 16. januar 2014 nr. 32 om transfettsyrer i næringsmidler. Det vil si at den nasjonale reguleringen av andre transfettsyrer enn transfettsyrer som forekommer naturlig i animalske fett, nå er regulert på EØS-nivå. Den nasjonale forskriften må derfor oppheves.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring til informasjon

Den nasjonale forskriften om transfettsyrer i næringsmidler foreslås opphevet.

 13.05.2022
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

NHO Mat og Drikke 13.05.2022

Forskriften er opphevet
 27.06.2022
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Nina Lødrup, seniorrådgiver, seksjon biologisk mattrygghet, hovedkontoret, e-post: nina.lodrup@mattilsynet.no, tlf. 22 77 87 51