Næringsstoff og miljøgifter i egg og kylling 2016

Publisert 06.03.2017     Sist endret 06.03.2017

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) har, på oppdrag fra Mattilsynet, utført næringsstoff- og miljøgiftanalyser av egg og kylling. Formålet til prosjektet «Næringsstoff- og miljøgiftanalyser av egg og kylling» er å fremskaffe næringsstoffverdier til Matvaretabellen og kontrollere produktene for enkelte miljøgifter.

Hva er undersøkt:
  • Totalt 21 samleprøver
  • Hver samleprøve besto av tre ulike batcher fra produsentene Prior, Den Stolte Hane, og Stange
  • Samleprøvene av egg er fra konvensjonell og økologisk produksjon
Hva lette vi etter:Prosjektet har gitt analysedata for rå egg og kylling fra dagligvarebutikker for innholdet av vann, protein, aske, fett, fettsyrer, kolesterol, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K1, K2 (MK4, 6, 7, 8 ), vannløselige vitaminer (tiamin (B1), riboflavin (B2), niacin, pyridoksin (B6), folat, cobalamin (B12) og vitamin C), mineraler (kalsium (Ca), fosfor (P), kalium (K), magnesium (Mg) og natrium (Na)), sporelementer (jern (Fe), sink (Zn), kobber (Cu) og selen (Se), og tungmetaller (arsen (As), bly (Pb), kadmium (Cd) og kvikksølv (Hg)). Det finske mattilsynet Evira analyserte jod i egg og Nifes analyserte jod i kyllingprøvene (11 produkter) og β-karoten i seks av produktene, sukkerarter i to av produktene, stivelse i ett produkt, mens PCB6, dioksiner (PCDD/F) og dioksinlignende PCB (dl-PCB) ble analysert i 11 av produktene.
Hva ble funnet:Resultatene viser at innholdet av jod og fosfor i norske egg er redusert. Samtlige produkter inneholdt svært lave nivåer av miljøgiftene bly, kadmium, arsen og dioksiner.
Tidsrom:Analysene ble utført i perioden april 2016 til oktober 2016

 

Rapport

Næringsstoffer og miljøgifter i egg og kylling, 2016 

Fant du det du lette etter?