Faktaartikkel

Styringssystem for eggpakkerier og eggproduktvirksomheter

Publisert 11.02.2016     Sist endret 11.02.2016

Eggpakkeri og eggproduktvirksomheter har etter matloven ansvar for å sikre og kontrollere at de produktene de omsetter er trygge. Et sentralt verktøy for trygg matproduksjon er utøving av god internkontroll.

Du skal ha et styringssystem som fungerer tilfredsstillende. God styring og gode rutiner sikrer rett håndtering av egg og at produktene har jevn kvalitet. Internkontroll er også et hjelpemiddel virksomheten har for å etterleve kravene i regelverket.

HACCP-kravene bør være så fleksible at de kan anvendes i alle situasjoner, herunder i små foretak.

Les mer om rutiner for trygg mat - en innføring i internkontroll og HACCP.

Eggprodusenter har ikke krav om internkontrollsystem, men skal ha dokumentasjon på kontroll med farer. Eggprodusenten skal sikre at eggene beskyttes mot forurensning og ta hensyn til all senere foredling som råvarene. Eggprodusenten skal ha kontroll med farer som riktig håndtering og lagring av eggene, rent vann, trygt fôr, forebygging av smittsomme sykdommer, skadedyrkontroll, riktig vasking av egg osv.

Les mer:

Fant du det du lette etter?