Fiske og fangst

Publisert 26.11.2012     Sist endret 19.01.2022

Informasjonen om dyre- og fiskehelse er under revisjon

Denne siden viser til forskrifter om dyre- og fiskehelse som er opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. De nye forskriftene trådte i kraft 28. april 2022. Se oversikt over erstatninger.

Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av nettsidene, og med å utarbeide veiledning om det nye regelverket. Områder med størst behov for veiledning og informasjon vil bli prioritert først.

Mattilsynet fører tilsyn med at fisk og sjømat produseres og omsettes i samsvar med regelverket. Vårt mål er også at forbrukeren skal få tilstrekkelig informasjon om produktet, og at produktene markedsføres på en redelig måte.

Mattilsynet fører tilsyn med at de som driver fiske og fangst er bevisst på forurensninger som kan påvirke fisken. Her er det en plikt til å følge med på eventuelle meldinger om forurensede havområder slik at fiskeren unngår å fiske der. Det er opp til fiskerne selv å vurdere hvilke farer som er aktuelle og hvilke tiltak som er hensiktsmessig å gjennomføre for å sikre trygg mat.

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Ny primærproduksjon og transport av fiskerivarer og muslinger m.mAltinn

Godkjente produkter og virksomheter