Når kan torsk som dør under levendelagring brukes til mat?

Publisert 27.11.2019     Sist endret 27.11.2019

Torsk som dør i løpet av de første 48 timene de settes i tom restitusjonsmerd kan brukes til mat.

I levendelagring av fisk settes fisken først i en restitusjonsmerd for at den skal akklimatisere seg. Dette er en kritisk fase, og mange fisk kan dø de første døgnene.

Derfor skal restitusjonsmerder røktes hver dag.

48-timersregel bare for innsett i tomme merder

Fisk som dør i løpet av de to første døgnene (48-timer) i restitusjonsmerd kan brukes til mat. 48-timersregelen betyr ikke at fisken kan ha vært død i 48 timer.

Hvis man setter inn fisk i restitusjonsmerder hvor det allerede er fisk, kan ikke fisk som dør gå til konsum. Det er fordi det er umulig å skille nyutsatt fisk med den som var der fra før.

Fisk som dør i merder som har fått påfyll, må sorteres til biprodukt.

Hva slags konsum må vurderes

Innenfor de 48 timene fra fisken er satt i restitusjonsmerd må det avgjøres hvilken type konsum den døde fisken eventuelt kan benyttes til.

Dette vil avhenge av en rekke forhold, særlig hyppigheten på røkting, åteinnhold og sjøtemperatur.

Se også kvalitetsforskriften for fisk og fiskevarer som setter kriterier for hvilke anvendelser ulik kvalitet på råstoffet kan ha.

Fant du det du lette etter?