Mottak og tilvirking av fisk og sjømat

Publisert 26.11.2012     Sist endret 01.03.2022
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer 28.06.2013 844