Revisjon av forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer

Publisert 20.03.2018     Sist endret 29.04.2019

Nærings- og fiskeridepartementet har bedt Mattilsynet om en full revisjon av fiskekvalitetsforskriften.

Hovedmålet er å forenkle og klargjøre forskriften. Samtidig skal oppdatert kunnskap, kjente utfordringer og erfaring fra utøvelse av tilsyn vektlegges.

Mattilsynet skal tilpasse fiskekvalitetsforskriften med nytt regelverk om mateksport.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Oppdrag mottatt fra Nærings- og fiskeridepartementet

 

 30.11.2017
Se innspillene (6)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (6)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Sjømatbedriftene 21.03.2019
Fiskeridirektoratet 20.02.2019
Advokatfirmaet Thommessen AS 18.03.2019
Norsk Industri 14.03.2019
NNN 26.02.2019
Danish Seafood Association 24.02.2019

Utkast til forskrift og høringsbrev oversendt NFD for klarering

 

 29.05.2018
Se innspillene (6)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (6)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Sjømatbedriftene 21.03.2019
Fiskeridirektoratet 20.02.2019
Advokatfirmaet Thommessen AS 18.03.2019
Norsk Industri 14.03.2019
NNN 26.02.2019
Danish Seafood Association 24.02.2019

Høringsrunde

 

I løpet av 2019 
Forventet ikraftredelse

 

I løpet av 2019 
Se innspillene (6)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (6)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Sjømatbedriftene 21.03.2019
Fiskeridirektoratet 20.02.2019
Advokatfirmaet Thommessen AS 18.03.2019
Norsk Industri 14.03.2019
NNN 26.02.2019
Danish Seafood Association 24.02.2019

Fant du det du lette etter?