Kunngjøring

Tillatt å eksportere rundfrossen notsei

Publisert 08.04.2022     Sist endret 08.04.2022

Mattilsynet har innvilget midlertidig dispensasjon fra krav om bløgging og sløying av notsei som skal eksporteres.

Det er de seneste fire årene gitt midlertidig dispensasjon fra fiskekvalitetsforskriften §§ 7 og 8 med bakgrunn i en usikker og vanskelig markedssituasjon for hvitfisknæringen.

Dispensasjonen innebærer:

  • Fartøy og virksomheter på land gis dispensasjon fra kravet til sløying og bløgging av notsei som skal eksporteres til tredjeland, og tillates å fryse denne inn rund.
  • Fisk som ikke bløgges og/eller sløyes skal likevel håndteres slik at kvaliteten ikke forringes i form av skader, buktæring og andre innvollsmerker, framtredende nedbrytningsprosesser eller unormale sensoriske egenskaper.
  • Dispensasjonen gjelder for sesongen av notfiske av sei i 2022.
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Hege Furebotn Tveit, seniorrådgiver, seksjon biologisk mattrygghet, hovedkontoret, e-post: hege.furebotn.tveit@mattilsynet.no, tlf. 22 40 00 00 eller 930 32 901


Kontaktinformasjon

Hege Furebotn Tveit, seniorrådgiver, seksjon biologisk mattrygghet, hovedkontoret, e-post: hege.furebotn.tveit@mattilsynet.no, tlf. 22 40 00 00 eller 930 32 901