Oppdrettsfisk til mat

Publisert 26.11.2012     Sist endret 19.01.2022

Informasjonen om dyre- og fiskehelse er under revisjon

Denne siden viser til forskrifter om dyre- og fiskehelse som er opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. De nye forskriftene trådte i kraft 28. april 2022. Se oversikt over erstatninger.

Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av nettsidene, og med å utarbeide veiledning om det nye regelverket. Områder med størst behov for veiledning og informasjon vil bli prioritert først.

Oppdrettsfisk skal være helsemessig trygg å spise. Det vil si at den ikke skal innehold av skadelige stoffer i mengder som kan være helseskadelige for forbrukeren. Forebygging det viktigste tiltaket for å beholde god fiskehelse, men i noen tilfeller må også oppdrettsfisken medisineres. Ved medisinering er det flere tiltak som blir gjort for å sikre at fisken ikke inneholder restmengder av legemidler over grenseverdier ved slakting. Ansvaret for dette har oppdrettere, fiskehelsepersonell og slakteriet.

Mattilsynet fører tilsyn med oppdrettsanlegg, slakterier og dyrehelsepersonell etter regelverket for helsemessig trygg oppdrettsfisk. Mattilsynet fører også tilsyn med elektroniske slaktemeldinger og legemiddelutlevering til oppdrettsfisk. Mattilsynet har et eget overvåkings- og kartleggingsprogram (OK-program) for medisinrester og andre fremmedstoffer i oppdrettsfisk.

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Slakting av oppdrettsfiskAltinn

Risikovurderinger

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer

Undersøking radioaktivitet i oppdrettsfisk 2016