Rapport

Årsrapport 2019: Medisinrester i oppdrettsfisk

Publisert 18.08.2020     Sist endret 18.08.2020

I 2019 ble 13 725 oppdrettsfisk undersøkt for ulovlige og uønskede stoffer i Overvåkningsprogram for legemidler, ulovlige stoffer og miljøgifter i oppdrettsfisk.

Hva undersøkte vi:

Oppdrettslaks (90 prosent), regnbueørret, kveite, torsk, piggvar eller røye.

Tidsrom:

2019

Hva lette vi etter:

Hvor mye miljøgifter og rester av legemidler som er i oppdrettsfisken.

Hva fant vi:
  • Ingen av miljøgiftene hadde nivåer som var over EU sin maksimumsgrense der det er satt.

  • Nivåene av enkelte miljøgifter har tidligere gått ned, men nedgangen har stoppet opp for flere av miljøgiftene, og nivåene har vært stabil de siste årene.

  • Rester av legemidler mot lakselus i fem samleprøver. Alle prøvene var under grenseverdien.

  • Ingen funn av ulovlige stoff, ulovlige legemidler eller antibiotika.

Hvem utførte undersøkelsen:

Havforskningsinstituttet

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner