Rapport

Årsrapport 2020: Medisinrester i oppdrettsfisk

Publisert 21.10.2021     Sist endret 21.10.2021

I 2020 ble 13 845 oppdrettsfisk undersøkt for ulovlige legemidler, lovlige legemidler og miljøgifter i overvåkningsprogram for i oppdrettsfisk. Det var ingen funn av ulovlige legemidler eller overskridelser av EUs grenseverdier.

Hva undersøkte vi:

Oppdrettslaks (90 prosent), regnbueørret, kveite, torsk, piggvar eller røye.

Tidsrom:

2020

Hva lette vi etter:

Hvor mye miljøgifter og rester av legemidler som er i oppdrettsfisken.

Hva fant vi:
  • Ingen funn av ulovlige legemidler
  • Ingen funn over grenseverdi av legemidler.
  • Ingen av miljøgiftene hadde nivåer som var over EU sin maksimumsgrense der det er satt. Rester av legemidler mot lakselus i en samleprøve. Prøven var under grenseverdi
Hvem utførte undersøkelsen:

Havforskningsinstituttet

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner