Rapport

Årsrapport 2021: Medisinrester i oppdrettsfisk

Publisert 01.09.2022     Sist endret 01.09.2022

I 2021 ble 13 930 oppdrettsfisk undersøkt for ulovlige legemidler, lovlige legemidler og miljøgifter i overvåkningsprogram for i oppdrettsfisk. Det var ingen funn av ulovlige legemidler eller overskridelser av EUs grenseverdier.

Hva undersøkte vi:

Oppdrettslaks (90 prosent), regnbueørret, kveite, torsk, piggvar og røye.

Tidsrom:

2021

Hva lette vi etter:

Hvor mye miljøgifter og rester av legemidler som er i oppdrettsfisken.

Hva fant vi:
  • Ingen funn av ulovlige legemidler
  • Ingen funn over grenseverdi av legemidler.
  • Ingen av miljøgiftene hadde nivåer som var over EU sin maksimumsgrense der det er satt. Rester av legemidler mot lakselus i en samleprøve. Prøven var under grenseverdi
Hvem utførte undersøkelsen:

Havforskningsinstituttet

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner