Faktaartikkel

Meldeplikt for utlevering av legemidler til fisk

Publisert 17.01.2013     Sist endret 22.01.2013

Utlevering av legemiddel til fisk skal meldes til Mattilsynet.

Meldeplikten gjelder alle som leverer ut legemidler direkte til dyreholder eller dyrehelsepersonell; både legemiddelgrossister og apotek inkludert tilvirkere av medisinfôr og legemiddelprodusenter som driver forsknings- og utviklingsforsøk. Dyrehelsepersonell regnes som utleverer når de flytter allerede utleverte men ubrukte legemidler til ny behandling og eventuelt ny akvakulturlokalitet. Utleveringen meldes via Mattilsynets skjematjenester senest en uke etter at den er effektuert.

Utleveringsmelding for legemiddel til fisk

Forskrift om melding av opplysninger om utleverte og brukte legemidler til dyr (nr. 971 av 3. juli 2009) ble iverksatt 1. juli 2010 for å regulere Veterinært legemiddelregister (VETREG) i Mattilsynets tilsynssystem (MATS). Meldesystemet for utlevering av legemidler til fisk har vært i bruk fra 1. januar 2011.

Se vedlagt brukerveiledning i VETREG via Mattilsynets skjematjenester og lenke til annen veiledning om VETREG. Den som melder utlevering må først legitimere seg via Altinn og deretter bruke skjema "Utlevering/bruk av legemidler".

Utleveringsmeldingene til VETREG er Mattilsynets hovedgrunnlag for tilsyn med legemiddelbruk i norsk fiskeoppdrett - både ved utstedelse av hygienesertifikat, kontroll før slakting og føring av legemiddelstatistikk.

Rapporter:

Fant du det du lette etter?

Spørsmål og svarSpørsmål og svar