Faktaartikkel

Godkjenning av fangstfartøy og virksomheter med produksjon av næringsmidler fra sjøpattedyr

Publisert 17.01.2013     Sist endret 21.05.2019

Fangstfartøy og virksomheter med produksjon av næringsmidler fra sjøpattedyr er ansvarlige for å ha de nødvendige godkjenninger før de starter sin aktivitet.

Hval- og selfangstfartøy skal godkjennes av Mattilsynet og tildeles et registreringsnummer. Virksomheter med produksjon av næringsmidler fra sjøpattedyr kan kun motta hval- og selkjøtt dersom de er godkjente for dette. Søknad om godkjenning gjøres via Mattilsynets skjematjenester, Skjema i Altinn. Godkjenning av fangstfartøy og  virksomheter som produserer næringsmidler av sjøpattedyr  er gebyrlagt. 

Fartøy og virksomheter godkjennes etter og må oppfylle de aktuelle kravene i følgende forskrifter:

Fangstfartøy og virksomheter med produksjon av næringsmidler fra sjøpattedyr skal ha internkontrollsystem og bruke HACCP-baserte fremgangsmåter for å vurdere farer og risikoer.

Det er ikke nødvendig med ny godkjenning før hver sesong, men dere må melde til Mattilsynet at dere skal delta før hver sesong starter. For fangstfartøy er kravet at dere må melde fra til Mattilsynet 30 dager før fangstsesongen starter dersom fartøyet skal brukes den kommende sesongen. For virksomheter med produksjon av næringsmidler fra sjøpattedyr (mottakssted) er fristen for å melde fra 14 dager før fangstsesongen starter.

Fant du det du lette etter?

Spørsmål og svar


Spørsmål og svar