Spørsmål og svar

Jeg dyrker blåskjell i et område som er ikke klassifisert. Jeg ønsker å høste nå. Kan jeg det?

Publisert 15.01.2013     Sist endret 30.05.2013

Området må klassifiseres før skjellene kan høstes. Distriktskontoret kan vurdere om området kan gis en midlertidig klassifisering basert på E. coli-analyser i skjell samt kartlegging av forurensningskilder i eller nær produksjonsområdet.

En mulighet er å ta minimum tre prøver tatt ut i en periode på fire uker (prøvetaking hver 14. dag). Dersom distriktskontoret etter prøvetaking og E. coli-analyse har tilstrekkelig informasjon, kan området få en midlertidig klassifiseringsstatus. Området må følges opp med nye E. coli-analyser jevnlig dersom høstingen varer over flere uker eller klassifiseringsstatus skal opprettholdes. Det anbefales at prøvetaking videreføres gjennom et helt år for å kunne vurdere området godt.

Fant du det du lette etter?