Kunngjøring

Påvist Marteilia refringens i Fjaler kommune i Vestland fylke

Publisert 22.07.2020     Sist endret 30.09.2020

Det er påvist Marteilia refringens i prøver fra blåskjell fra lokalitet 14715 Bortheim i Fjaler kommune i Vestland fylke.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til skjelloppdrett eller høsting av skjell skal vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås. Det vil si at man f.eks. ikke skal flytte eller kaste blåskjell og østers fra dette området til andre steder. Dette gjelder også ville skjell og østers.

Grunnlag for påvisningen

Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet om grunnlag for mistanke om Marteilia refringens i prøver fra blåskjell fra lokalitet Bortheim 17. juli 2020.

Prøvematerialet fra lokalitet Bortheim ble oversendt fra Veterinærinstituttet til EU-referanselaboratoriet IFREMER i Frankrike. IFREMER verifiserte diagnosen Marteilia refringens type M i dette prøvematerialet 28. august 2020. Det er derfor påvist marteiliose på blåskjell på lokalitet Bortheim.

For å begrense smittespredning er lokalitetene Bortheim og Gjelet ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av blåskjell og østers uten særskilt tillatelse.

Om Marteiliose

Marteiliose er en sykdom på blåskjell og østers forårsaket av Marteilia refringens. Sykdommen fører til at blåskjell kan avmagres og dø.

Sykdommen er listeført i omsetnings- og sykdomsforskriften for akvatiske dyr, se liste 2 i vedlegg 1 til forskriften, og forekommer vanligvis ikke i Norge.

Mattilsynet vurderer å opprette et kontrollområde for å bekjempe utbruddet.

Sykdommen er ufarlig for mennesker.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Cecilie Ihle, Mattilsynet region Sør og Vest, avd Sunnhordland og Haugalandet, tlf.: +47 22 77 80 44

Spesialinspektør Helene Marie Øgaard, avdeling Sunnfjord og Sogn, Region Sør og Vest, +47 22 77 82 65


Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Cecilie Ihle, Mattilsynet region Sør og Vest, avd Sunnhordland og Haugalandet, tlf.: +47 22 77 80 44

Spesialinspektør Helene Marie Øgaard, avdeling Sunnfjord og Sogn, Region Sør og Vest, +47 22 77 82 65