Registreringsdokumenter for sporing av skjellpartier

Publisert 15.01.2013     Sist endret 15.01.2013

Når skjell flyttes fra høsteområde, gjenutleggingsområde eller rensesentral til neste ledd i produksjonskjeden, skal partiet fysisk følges av et registreringsdokument til og med ankomsten på en ekspedisjonssentral eller en foredlingsvirksomhet.

Registreringsdokumenter gir opplysninger om det aktuelle partiet, om hvor partiet kommer fra og hvor partiet skal. Produsenter utarbeider registreringsdokumentet selv ut i fra kriteriene som ligger i regelverket. Både avsender og mottaker av partiet skal oppbevare en kopi av registreringsdokumentet i minst 12 måneder.

Se også:

Kommersiell høsting og omsetning av levende skjell

Høsting av kamskjell og sjøsnegler 

Fant du det du lette etter?