Rensing og gjenutlegging av skjell

Publisert 15.01.2013     Sist endret 30.05.2013

Skjell som høstes fra områder klassifisert med B- eller C-status, må renses eller gjenutlegges før de kan omsettes for konsum. Rensing og gjenutlegging brukes kun for å redusere innholdet av mikroorganismer, ikke algetoksiner.

Hensikten med rensing og gjenutlegging er å redusere mengden mikroorganismer til et nivå som ikke gir sykdom når skjellene spises. Hvor lenge rensing eller gjenutlegging skal pågå er påvirket av skjellenes innhold av mikroorganismer før behandling og hvor effektiv rensingen eller gjenutleggingen er. Produsenten må dokumentere at skjellene er trygge å omsette når rensingen eller gjenutleggingen er gjennomført.

Skjell som skal omsettes etter rensing eller gjenutlegging skal heller ikke inneholde algetoksiner eller andre stoffer som kan gi sykdom eller er forbudt.

Gjenutleggingsområder må ha A-status. Gjenutleggingsperioden er retningsgivende to måneder, men Mattilsynet kan godta kortere periode basert på en fareanalyse.

Rensing skal kun gjennomføres i godkjente rensesentraler. Regelverket gir strukturelle krav til rensesentralene, og krav til hvordan rensing skal foregå

Se også:

Skjell som mat

Klassifisering av produksjonsområder

Kommersiell høsting og omsetning av levende skjell 

Fant du det du lette etter?