Rapport

Tilsynsprogrammet for skjell 2021

Publisert 04.11.2022     Sist endret 04.11.2022

Skjell langs norskekysten har lave konsentrasjoner av E. coli, tungmetaller og andre uønskede stoffer. Det viser resultatene fra den årlige overvåkingen av bakterier og miljøgifter i skjell fra produksjonsområder og skjellprøver tatt i forbindelse med Mattilsynets blåskjellvarsel.

Hva undersøkte vi?Blåskjell, kamskjell, flatøsters, stillehavsøsters, hjerteskjell, knivskjell, O-skjell, teppeskjell, kongsnegl og Drøbakkråkebolle
Tidsrom:2021
Hva lette vi etter?E. coli, Salmonella og miljøgiftene kadmium, kvikksølv, dioksiner og dioksinlignende PCB samt polyaromatiske hydrokarboner.
Hva fant vi?

Rundt 90 prosent av alle innsendte muslinger var under grenseverdien for E. coli  som gjelder ved omsetning og det var ingen påvisninger av Salmonella. Totalt ble det analysert 540 E. coli prøver og 47 salmonella prøver.

Blåskjell: Alle 449 undersøkte skjell var under grensene for miljøgifter.

Kamskjell: Ingen overskridelser av miljøgifter i muskel og gonade.

Flatøsters: Det ble påvist kadmium over grenseverdien i en prøver.

O-skjell og kongsnegl: Tungmetallet kadmium ble ikke påvist over fastsatte grenseverdien. For kongsnegl analyseres kun spiselig deler, som er muskelen. Hovedmengden av tungmetaller, som kadmium og bly, er tidligere blitt lokalisert til nyrene i o-skjell og fordøyelseskjertelen i kongsnegl (les mer: Mattilsynet anbefaler derfor at nyrene fjernes før konsum, slik at spiselige deler kommer godt under grenseverdiene og Kadmium i kongsnegl)

Hvem utførte oppdraget:Havforskningsinstituttet
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner