Frukt, bær, grønnsaker og korn

Publisert 02.12.2019     Sist endret 05.11.2020

Korona - Næringsmiddelvirksomheter

Det stilles krav til produksjon av næringsmidler gjennom hele matkjeden, herunder primærproduksjon av for eksempel korn, frukt, bær og grønnsaker.

Generelle hygienekrav er fastsatt i Næringsmiddelhygieneforskriften. I tillegg finnes det annet særskilt regelverk med fokus på ulike områder som muggsoppgifter, bruk av plantevernmidler, rester av plantevernmidler, gjødsel, økologisk produksjon m.m. Det er virksomhetenes ansvar å påse at regelverket følges.

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialerAltinn
Skjema for nettpublisering ved tilbaketrekking av produkterPDF

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer

Mattilsynet gjennomfører hvert år ulike overvåkings- og karteleggingsprogram. Hovedmålet med dette er å få oversikt over utvalgte områder som Mattilsynet har ansvar for.

Rester av plantevernmidler i næringsmidler er et slikt område. Her kan du se resultatene fra overvåkings- og kartleggingsprogrammene for: