Frukt, bær, grønnsaker og korn

Publisert 02.12.2019     Sist endret 15.03.2022

Det stilles krav til produksjon av næringsmidler gjennom hele matkjeden, herunder primærproduksjon av for eksempel korn, frukt, bær og grønnsaker.

Generelle hygienekrav er fastsatt i Næringsmiddelhygieneforskriften. I tillegg finnes det annet særskilt regelverk med fokus på ulike områder som muggsoppgifter, bruk av plantevernmidler, rester av plantevernmidler, gjødsel, økologisk produksjon m.m. Det er virksomhetenes ansvar å påse at regelverket følges.

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Ny matbedrift og/eller import, produksjon og engrossalg av matkontaktmaterialerAltinn
Skjema for nettpublisering ved tilbaketrekking av produkterPDF