Frukt, bær, grønnsaker og korn


Publisert 21.01.2013 | Sist endret 30.10.2017

Det stilles krav til produksjon av næringsmidler gjennom hele matkjeden, herunder primærproduksjon av for eksempel korn, frukt, bær og grønnsaker. Generelle hygienekrav er fastsatt i forskrift om næringsmiddelhygiene. I tillegg finnes det annet særskilt regelverk med fokus på ulike områder som muggsoppgifter, bruk av plantevernmidler, rester av plantevernmidler, gjødsel, økologisk produksjon m.m. Det er virksomhetenes ansvar å påse at regelverket følges.

Mer om frukt, bær, grønnsaker og korn

Spørsmål og svar

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Skjema for nettpublisering ved tilbaketrekking av produkterPDF

Tilsynsresultater

Risikovurderinger

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer

Mattilsynet gjennomfører hvert år ulike overvåkings- og karteleggingsprogram. Hovedmålet med dette er å få oversikt over utvalgte områder som Mattilsynet har ansvar for.

Rester av plantevernmidler i næringsmidler er et slikt område. Her kan du se resultatene fra overvåkings- og kartleggingsprogrammene for:

Relaterte kunngjøringer

Nyhetsbrev