Frukt, bær, grønnsaker og korn

Publisert 21.01.2013     Sist endret 14.03.2019

Det stilles krav til produksjon av næringsmidler gjennom hele matkjeden, herunder primærproduksjon av for eksempel korn, frukt, bær og grønnsaker. Generelle hygienekrav er fastsatt i forskrift om næringsmiddelhygiene. I tillegg finnes det annet særskilt regelverk med fokus på ulike områder som muggsoppgifter, bruk av plantevernmidler, rester av plantevernmidler, gjødsel, økologisk produksjon m.m. Det er virksomhetenes ansvar å påse at regelverket følges.

Høring

Høring: Forskrift som gjennomfører EUs nye kontrollforskrift for offentlig kontroll

Send oss innspill innen: 15.11.2019

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Ny næringsmiddelvirksomhetAltinn
Skjema for nettpublisering ved tilbaketrekking av produkterPDF

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer

Mattilsynet gjennomfører hvert år ulike overvåkings- og karteleggingsprogram. Hovedmålet med dette er å få oversikt over utvalgte områder som Mattilsynet har ansvar for.

Rester av plantevernmidler i næringsmidler er et slikt område. Her kan du se resultatene fra overvåkings- og kartleggingsprogrammene for: