Forskrifter

Publisert 02.12.2019     Sist endret 02.12.2019
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om offentlig kontroll for å sikre etterlevelse av regelverket for mat, fôr, plantevernmidler, dyrehelse og dyrevelferd (Forskrift om offentlig kontroll på matområdet) 07.04.2020 704
Forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet 18.02.2015 139
Forskrift om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften) 28.11.2014 1497
Forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler 03.07.2015 870
Forskrift om import av spirer og frø til spireproduksjon 13.06.2013 610
Forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer (Plantevernmiddelrestforskriften) 18.08.2009 1117
Forskrift om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften) 22.12.2008 1623
Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav (Forskrift om organisk gjødsel) 04.07.2003 951
Forskrift om matpoteter 30.04.1999 634
Forskrift om beskyttelse av produktbetegnelsen Gulløye fra Nord-Norge som beskyttet opprinnelsesbetegnelse 14.09.2007 1094
Forskrift om beskyttelse av produktbetegnelsen Ringerikspotet fra Ringerike som beskyttet geografisk betegnelse 25.06.2007 695
Forskrift om vern av produktnemninga Hardangermoreller som beskytta geografisk nemning 25.08.2006 1006
Forskrift om vern av produktnemninga Hardangerplommer som beskytta geografisk nemning 25.08.2006 998
Forskrift om vern av produktnemninga Hardangerpærer som beskytta geografisk nemning 25.08.2006 997
Forskrift om vern av produktnemninga Hardangereple som beskytta geografisk nemning 25.08.2006 996
Forskrift om beskyttelse av produktbetegnelsen Fjellmandel fra Oppdal som beskyttet geografisk betegnelse 26.05.2006 554
Forskrift om beskyttelse av produktbetegnelsen Ringerikserter som beskyttet opprinnelsesbetegnelse 01.06.2004 819

Regelverk og veiledning