Rapport

Analyse av brød, knekkebrød og frokostblandinger 2017

Publisert 19.12.2017     Sist endret 19.12.2017

Mattilsynet har analysert innholdet av næringsstoffer, tungmetaller, akrylamid og muggsoppgifter i utvalgte brød, knekkebrød og frokostblandinger. Analysene viste at produktene inneholdt minimalt med uønskede stoffer. Analysen ble utført av NIFES (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning).

Hva undersøkte vi:

Brød, knekkebrød og frokostblandinger

Tidsrom:2017
Hva lette vi etter:Innhold av næringsstoffer, tungmetaller, akrylamid og muggsoppgifter i de undersøkte matvarekategoriene.
Hva fant vi:Resultatene fra samtlige analyser var under grenseverdiene som gjelder for arsen, bly, kadmium og kvikksølv i ulike matvarekategorier. Akrylamidinnhold var også under veiledende verdier. Det samme gjaldt for mykotoksin (muggsoppgift), som kan finnes i korn og kornprodukter.
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner