Spørsmål og svar

Gjelder hygieneregelverket for landbruk, gartneri og andre planteprodusenter?

Publisert 21.01.2013     Sist endret 14.05.2013

Hygieneregelverket gjelder ved dyrking og innhøsting av planteprodukter (primærproduksjon) som er beregnet til mat, som korn, frukt, grønnsaker og urter.

Hygieneregelverket gjelder for alle aktiviteter som skjer på driftsenheten. Dette inkluderer lagring og håndtering av råvarene på produksjonsstedet, transport innen driftsenheten samt transport fra produksjonsstedet for å levere råvarene til en virksomhet - forutsatt at dette ikke endrer råvarens karakter i vesentlig grad. I tillegg inngår arbeidsoperasjoner som pakking av råvarene uten videre behandling, vasking av grønnsaker, fjerning av blader fra grønnsaker, sortering av frukt og lignende, samt tørking av korn.

Det kreves at alle primærprodusenter skal overholde de alminnelige hygienebestemmelsene for primærproduksjon og tilknyttede aktiviteter som finnes i forordning (EF) 852/204, vedlegg 1, del A

Arbeidsoperasjoner som skrelling av potet, oppskjæring av gulrot, produksjon av fruktjuice og pakking av salat i poser med gass som sikrer holdbarheten har egne krav som finnes i forordningens vedlegg II.

Fant du det du lette etter?