Rapport

Smittestoffer i sukkererter og vasket salat 2021

Publisert 27.10.2022     Sist endret 31.10.2022

Sukkererter og vasket salat på det norske markedet har i hovedsak god hygienisk kvalitet, viser Mattilsynets overvåkingsprogram. De analyserte prøvene utgjør imidlertid en liten andel av den totale mengden sukkererter og vasket salat som omsettes.

Hva undersøkte vi?Prøver av sukkererter og vasket salat tatt hos produsent, importør, grossist og detaljist. 118 prøver, hvorav 37 var av sukkererter og 81 av vasket salat
Tidsrom:2021
Hva lette vi etter?E. coli og Salmonella
Hva fant vi?
  • Det ble ikke påvist Salmonella i noen av prøvene.
  • Det ble påvist E. coli i 11 prøver (én prøve av sukkererter og ti prøver av salat).
  • E. coli over veiledende grenseverdier ble kun påvist i én prøve av vasket salat.
Hvem utførte oppdraget?Veterinærinstituttet

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner