VKM: Risikovurdering for spredning av gylle

Publisert 21.08.2009     Sist endret 21.08.2009

På bestilling fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdert helsefare ved spredning av gylle (bløtgjødsel). Både direkte smitte, og smitte via avdrift til vann og produkter, drøftes i rapporten. Det konkluderes med at det er lite sannsynlig at man får større sykdomsutbrudd med gylle som smittekilde, men at man heller ikke kan utelukke sporadiske enkelttilfeller.

Mattilsynet vil informere næringen om risikovurderingen, slik at man kan ta nødvendige hensyn når gylle spres. Vi ser imidlertid ikke noe behov for å innføre forbud mot gylle tilsvarende det danske myndigheter har innført.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM): Spredning av gylle  

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Johannes Værdal, seniorrådgiver, seksjon for planter og vegetabilsk mat - hovedkontoret, tlf. 23 21 68 00/64 94 43 52.


Kontaktinformasjon

Johannes Værdal, seniorrådgiver, seksjon for planter og vegetabilsk mat - hovedkontoret, tlf. 23 21 68 00/64 94 43 52.