Veiledere

Publisert 18.01.2017     Sist endret 02.05.2017

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veiledning til drikkevannsforskriften 01.01.2017 Veiledningsartikkel
Veileder fra EU-kommisjonen om animaliehygieneforordningen (853/2004) 08.12.2016 PDF
Veiledning om gjennomføring av HACCP-prinsippene i visse næringsmiddelforetak (EU - norsk) 21.01.2013 PDF
Veileder fra EU-kommisjonen om næringsmiddelhygieneforordningen (852/2004) 21.01.2013 PDF

Regelverk og veiledning