Rapport: Markedsføring av honning 2015-2017

Publisert 02.05.2017     Sist endret 02.05.2017

Mattilsynet tok sommeren 2015 ut prøver av honning for å kartlegge kvaliteten av ulik honning på det norske markedet. Honningen ble tatt ut som en del av et større program i EU, og rapporten er en del av Mattilsynets overvåkingsprogram.

Hva er undersøkt:Honning. 63 prøver, hvorav 18 prøver av norsk opprinnelse.
Tidsrom: 2015-2017
Hva lette vi etter: Prøvene ble sjekket om det var korrekt merket. Undersøkelsen omfattet også honningforfalskning (honning iblandet sukker), botanisk og geografisk opprinnelse og andre kvalitetsavvik.
Hva ble funnet: En av fire honninger undersøkt av Mattilsynet var feilmerket, som mangelfull advarselsmerking (6 produkter) og at produktene ikke var merket på norsk (11 produkter). 

Analyseresultatene viste følgende mistanke om avvik: Honningforfalskning (en prøve), feilaktig botanisk opprinnelse (13 prøver), feilaktig geografisk opprinnelse (to prøver) og for dårlig kvalitet til å kunne omsettes som bordhonning (3 prøver).

 

Les rapporten: Markedsføring av honning 2015-2017

Fant du det du lette etter?