Rapport

Analyser av næringsstoffer og tungmetaller i kjøttpålegg 2018

Publisert 26.09.2018     Sist endret 01.11.2018

Havforskningsinstituttet(HI) har, på oppdrag fra Mattilsynet, utført næringsstoff- og tungmetallanalyser av kjøttpålegg. Formålet til prosjektet «Analyser av næringsstoffer og tungmetaller i kjøttpålegg» er å fremskaffe næringsstoffverdier til Matvaretabellen og kontrollere produktene for tungmetaller.

Hva undersøkte vi:
  • Totalt 20 samleprøver

  • Hver samleprøve besto av tre ulike batcher fra produsentene Nordfjord, First Price, Gilde, Grilstad, Tulip, Mills, Stabburet og Prior

Tidsrom:

Analysene ble utført i perioden perioden januar til mai 2018.

Hva lette vi etter:

Prosjektet har gitt analysedata for kjøttpålegg fra dagligvarehandelen. 20 produkter ble analysert for aske, protein, total fett, fettsyrer, kolesterol, vitamin A, vitamin E, vitamin K1, vitamin K2 (menakinoner: MK4, MK5, MK6, MK7, MK8, MK9, MK10 samt β, ϒ-dihydro K1), tiamin, riboflavin, niacin, pyridoksin (B6), folat, B12, vitamin C, jod, kalsium, magnesium, natrium, kalium, fosfor, jern, kobber, sink, selen, arsen, kadmium, bly og kvikksølv for 20 kjøttprodukter. Sukkerarter, stivelse og β-karoten ble analysert i 18 produkter og fiber i 6 av kjøttproduktene.

Hva fant vi:

Resultatene viste at nivåene av tungmetallene i kjøttpålegg, som er analysert, er under de grenseverdier som gjelder for arsen, bly, kadmium og kvikksølv.

Resultatene viser avvik mellom deklarert og analysert verdi for salt for 6 av 20 pålegg. Mattilsynet vil følge opp disse avvikene.

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner