Rapport

Analyser av næringsstoffer og tungmetaller i kjøttprodukter 2019

Publisert 15.01.2020     Sist endret 18.11.2022

Havforskningsinstituttet (HI) har på oppdrag fra Mattilsynet utført næringsstoff- og miljøgiftanalyser av kjøttprodukter. Formålet til prosjektet «Analyser av næringsstoffer og tungmetaller i kjøttprodukter» er å fremskaffe næringsstoffverdier til Matvaretabellen og kontrollere produktene for tungmetaller.

Hva undersøkte vi:
  • Totalt 24 samleprøver
  • Hver samleprøve besto av tre ulike batcher fra produsentene Coop, Finsbråten, First Price, Gilde, Nordfjord, Prima, Prior, Solvinge og X-tra
Tidsrom:

Analysene ble utført i perioden perioden januar til mai 2019.

Hva lette vi etter:

Prosjektet har gitt analysedata for kjøttprodukter fra dagligvarehandelen.

Prosjektet har fremskaffet analyseverdier på aske, protein, total fett, kolesterol, fettsyrer, vitamin A, vitamin E, vitamin K1, vitamin K2 (menakinoner: MK4, MK5, MK6, MK7, MK8, MK9, MK10 samt β, ϒ-dihydro K1), tiamin, riboflavin, niacin, pyridoksin (B6), folat, B12, vitamin C, jod, kalsium, magnesium, natrium, kalium, fosfor, jern, kobber, sink, selen, arsen, kadmium, bly og kvikksølv for 24 kjøttprodukter. Sukkerarter, stivelse og β-karoten ble analysert i åtte av kjøttproduktene.

Hva fant vi:

Resultatene viste at nivåene av tungmetallene i kjøttprodukter, som er analysert, er under de grenseverdier som gjelder for arsen, bly, kadmium og kvikksølv.

Resultatene viser avvik mellom deklarert og analysert verdi for salt for 9 av 24 kjøttprodukter. Mattilsynet vil følge opp disse avvikene.

Oppdragstaker:

Havforskningsinstituttet

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner