Rapport

Analyser av saltinnhold i utvalgte matvarer i Norge 2014-2018

Publisert 14.06.2019     Sist endret 14.06.2019

Havforskningsinstituttet har, på oppdrag fra Helsedirektoratet og Mattilsynet, utført analyser av salt i utvalgte matvarer. Formålet til prosjektet «Analyser av saltinnhold i utvalgte matvarer i Norge 2014-2018» var å fremskaffe analysedata for salt for å følge utviklingen i saltinnhold i utvalgte matvarer over tid og å fremskaffe analysedata til matvaretabellen. Dette er en del av Helsedirektoratet sitt arbeid for å redusere saltinntaket i befolkningen i Norge.

Hva undersøkte vi:
  • Totalt er det gjennomført 539 matvareanalyser over en periode på fire år av matvarer fra dagligvarebutikker i Norge.
  • Brød og kornvarer, kjøttprodukter, fiskeprodukter, meieriprodukter, spisefett og ferdigretter.
Tidsrom:

Analysene ble utført i perioden perioden 2014 til 2018.

Hva lette vi etter:
  • Prosjektet har gitt analyseverdier for natrium (salt) i 539 matvarer fra dagligvarehandelen.
  • Endringer i saltinnhold i ulike matvarekategorier ved å følge utvalgte matvarer i perioden 2014-2018.
  • Data om salt til Matvaretabellen.
  • Avvik mellom analysert og deklarert saltverdi.
Hva fant vi:
  • Resultatene viste at utviklingen for saltinnholdet har gått i riktig retning for ferskt brød og frokostblanding, kjøttpålegg, leverpostei og spekeskinke, meieri og spisefett i denne perioden.
  • Resultatene indikerer at saltinnholdet i fiskeprodukter er uendret i perioden.
  • Resultatene viste liten endring av saltinnhold i ferdigretter.
  • Resultatene viste at 5 % av produktene i 2016, 25 % av produktene i 2017 og 15 % av produktene i 2018 hadde avvik mellom deklarert og analysert verdi. Mattilsynet vil følge opp disse avvikene.

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner