Digital systemrevisjon av animalske virksomheter i 2022

Publisert 07.04.2022     Sist endret 07.04.2022

Mattilsynet vil i 2022 gjennomføre digitale systemrevisjoner hos animalske virksomheter, som slakteri, viltbehandlingsanlegg, meieri, egg og kjøttforedlingsvirksomheter inkl. nedskjæring, kvernet kjøtt, tilberedt kjøtt, MUK og spiseferdig animalske produkter. Vi vil prioritere virksomheter som produserer spiseferdig mat og et utvalg andre virksomheter.

Dette ser vi på

 • virksomhetens farevurdering og styring med farer
 • virksomhetens prøvetakingsplan og hvordan den samsvarer med farevurderingen
 • hvordan virksomheten sikrer at den kan tilbaketrekke og/eller tilbakekalle helseskadelige produkter
 • sporbarhet, dvs hvordan virksomheten sikrer at de vit hvem de får råvarer fra og hvem de leverer til
 • Driftsansvarlig for virksomheten har et særlig ansvar for å utarbeide et styringssystem og sørge for at det fungerer i praksis.

Dette bør dere være forberedt på

 • Revisjonene vil foregå på Teams og dere vil på forhånd få tilsendt en møteinvitasjon i en epost med en link der det angis hvordan dere skal koble dere opp til møtet.
 • Revisjonen blir gjennomført digitalt og virksomheten/driftsansvarlig må derfor ha alle aktuelle rutiner og dokumentasjon lett tilgjengelig digitalt, dvs scannet slik at de kan deles på skjerm ved revisjonen. For mer informasjon se Veiledning Digital revisjon i godkjente animalske produksjonsvirksomheter 2022
 • Vi vil også be dere om å sende oss dokumentasjon i forkant av revisjonen slik at vi kan forberede oss.
 • Vi anbefaler at dere har tilgang til webkamera, slik at vi kan se hverandre ved revisjonen.
 • Ved revisjonen vil vi legge til grunn EUs HACCP-veileder

Disse virksomhetene får tilsyn

 • slakterier og viltbehandlingsanlegg
 • godkjente nedskjæringsvirksomheter
 • virksomheter som produserer kjøtt og kjøttprodukter
 • virksomheter som produserer egg, melk og melkeprodukter

Vi vil prioritere virksomheter som produserer spiseferdig mat og et utvalg andre virksomheter.

Når skal tilsynet gjennomføres

Tilsynet skal gjennomføres i løpet av 2022.

Aktuelt regelverk og veiledere

Fant du det du lette etter?