Regelverksprosess

Endring i reglene om trikinkontroll

Publisert 08.03.2021     Sist endret 08.03.2021

EU har vedtatt forordning (EU) nr. 2020/1478 som endrer forordning (EU) nr. 2015/1375 («trikinkontrollforordningen»). Endringene gjelder prøvetaking og referansemetoden for påvisning av trikiner samt vilkår for import.

Endringene åpner opp for at tamsvin, i påvente av resultatet fra trikinundersøkelsen, kan deles i flere enn seks deler.

Videre bestemmes det at referansepåvisningsmetoden for trikinprøver skal være den internasjonale standarden ISO 18743:2015, dette for å oppdatere til internasjonal standard, dette antas å lette eksport fra EU til tredjeland.

Det blir også inn et nytt vedlegg i trikinkontrollforordningen med liste over tredjeland som kan benytte de samme unntak rundt trikinkontroll som i EU.

Endringene gjelder allerede i EU fra november 2020. Det nye vedlegget over tredjeland vil gjelder i EU først 21. april 2021 samtidig som to andre EU-rettsakter oppheves ved forordning (EU) 2020/692.

Forordningen er EØS-relevant men er ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Forordningen er foreslått gjennomført i nasjonal forskrift om offentlig kontroll – animalsk produksjon, forordning (EU) 2019/624 og forordning (EU) 2019/627 Forskrift om offentlig kontroll - Lovdata

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

 

Høringsfrist 30.04.2021
 
Vedtatt

 

 24.06.2021
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ragnhild Steineger, seniorrådgiver, seksjon hygiene og drikkevann, hovedkontoret, tlf 22 77 88 35