Regelverksprosess

Oppdatering av forskrift om offentlig kontroll av animalsk produksjon

Publisert 01.06.2021     Sist endret 02.06.2021

Disse endringene skjer i forordning (EU) 2019/627

  • biologisk metode, dvs. bruk av levende dyr, kan ikke lengre brukes som referansemetode for å påvise paralyserende skjellgift (PSP) i muslinger
  • strukturelle endringer - fjerner gjentagelser og retter opp i henvisningsfeil

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Saken diskuteres på arbeidsmøter i EU

 

2020/2021 
 
Høring:

 

Høringsfrist 14.07.2021
 
Forordningen tas inn i EØS-avtalen

 

Trolig i løpet av 2021 
 
Rettsakten gjøres gjeldende i norsk rett

 

Skjer vanligvis første virkedag etter beslutning i EØS-komiteen 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Gerda Ingrid Heglebäck, veterinær/seniorrådgiver, seksjon biologisk mattrygghet, hovedkontoret, tlf. 22 77 83 37