Tilsyn med godkjente slakterier, nedskjæringsvirksomheter og produsenter av kjøtt og kjøttprodukter i 2021

Publisert 01.02.2021     Sist endret 01.02.2021

I 2021 fører Mattilsynet offentlig kontroll med hygiene i produksjonen, vannkvalitet og sporbarhet. Vi utfører revisjon/inspeksjon for å få oversikt over om rutinene i den daglige driften sikrer trygg matproduksjon.

Dette ser vi etter

Tilsynet i 2021 skal finne svar på om dere har gjort en god nok vurdering av farene knyttet til hygiene gjennom hele produksjonsprosessen. Vi skal også finne svar på om det er gjort en god nok vurdering og håndtering av farer knyttet til internt vannledningsnett, slik at dere sikrer at vannet dere bruker er trygt. I tillegg skal vi undersøke om dere vet hvem dere har mottatt et slakt/næringsmiddel fra og hvem dere har levert et slakt/næringsmiddel til. Dette for å kunne tilbakekalle/tilbaketrekke produkter som er utrygge.

Dette bør dere være forberedt på

Vi vil se nærmere på deres HACCP-system og hvordan dere vurderer og håndterer farene i produksjonen, uttak av mikrobiologiske prøver og oppfølging av prøveresultat. Dette innebærer blant annet at vi ser på rutiner/system dere har etablert for å redusere/eliminere/kontrollere farer eksempelvis ved mottak av råvarer, renhold, uttak av prøver, rutiner for å hindre kryssforurensning og for å kunne tilbakekalle/tilbaketrekke utrygge varer.m.v. Hos dere som produserer spiseferdige næringsmidler med høy mikrobiologisk risiko vil vi se nærmere på hvordan dere håndtere/vurdere den mikrobiologiske faren, Listeria monocytogenes.

Alle bør være forberedt på tilsyn

Vi vil prioritere de kjøttvirksomhetene som produserer spiseklare næringsmidler med høy hygienisk risiko. Alle bør likevel være forberedt på tilsyn. Det er lurt om dere har gjennomgått rutinene på forhånd. Dere bør ha gjennomgått egne rutiner på forhånd.og dere bør se om det er mangler som det er nødvendig å ta tak i.

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer