Matkontaktmaterialer (emballasje)

Publisert 02.11.2012     Sist endret 23.05.2018

Matkontaktmateraler er materialer og gjenstander som er laget for å komme i kontakt med næringsmidler, eller som man kan forvente vil komme i kontakt med næringsmidler.

Matkontaktmaterialer skal ikke overføre stoffer til næringsmidlene som fører til at næringsmidlene ikke er helsemessige trygge. De skal heller ikke forårsake uakseptable endringer i næringsmidlenes sammensetning eller føre til at kvaliteten på næringsmidlene blir dårligere.

Hele leveringskjeden har ansvar for at materialer og gjenstander som skal være i kontakt med næringsmiddel er trygge i bruk. Næringsmiddelvirksomheter har ansvar å bruke matkontaktmaterialer som er beregnet til kontakt med mat og å sørge for at bruken av dem er riktig.

Virksomheter som skal starte produksjon, import eller salg en gros av matkontaktmaterialer har meldeplikt.

Mer om matkontaktmaterialer (emballasje)

Matprodusenter – veiledning om bruk av matkontaktmaterialer 

Importører og produsenter av matkontaktmaterialer må melde seg

Samsvarserklæring (skriftlig erklæring)

Import av kjøkkenartikler i plast fra Kina eller Hong Kong skal forhåndsvarsles

Merking av matkontaktmaterialer

Erdetfarlig.no: Husholdningsprodukter 

Mer om ulike typer materialer

Aktive og intelligente matkontaktmaterialer

Papp og papir

Plastmaterialer

Silikoner

Trykkfarger 

Mer om stoffer

Bisfenol A

Matportalen.no: Stoffer i emballasje og kjøkkenredskaper 

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Tilsyn: Seksjon omsetning til forbruker

Regelverk under utvikling: Seksjon forbrukerhensyn

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Meldeskjema for importører av kjøkkenartikler i plast fra Kina eller Hong KongPDF
Skjema for nettpublisering ved tilbaketrekking av produkterPDF

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer

Mattilsynet gjennomfører hvert år ulike overvåkings- og kartleggingsprogrammer. Hovedmålet  med dette er å holde oversikt over utvalgte områder som Mattilsynet har ansvar for.

Vurdering av silikon i matemballasje