Aktive og intelligente matkontaktmaterialer

Publisert 06.11.2012     Sist endret 16.08.2016

Materialer og gjenstander som er særlig regulert er såkalt aktiv og intelligent emballasje, som f.eks. kan være i pakninger for å trekke til seg fukt, for å stabilisere atmosfæren, for å overvåke forråtnelsesprosesser o.lign.

Det er spesifikke regler for aktive og intelligente matkontaktmateriale, forordning (EF) nr. 450/2009 (gjennomført i Matkontaktforskriftens § 2b). Blant annet skal stoffer som utgjør bestanddelene i aktive og intelligente materialer og gjenstander generelt forhånds godkjennes innen en viss frist. EFSA har utarbeidet en veiledning om hva som kreves i en søknad for å få slik godkjenning.

EU har utarbeidet en veileder for å lette forståelsen for hva som kommer inn under definisjonen til aktive og intelligente materialer og gjenstander.

Aktive materialer

Aktive materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler er definert som " materialer og gjenstander beregnet på å forlenge holdbarheten eller forbedre tilstanden til pakkede næringsmidler. De er utformet for bevisst å omfatte bestanddeler som vil avgi stoffer til eller absorbere stoffer fra det pakkede næringsmiddelet eller miljøet rundt det.

En aktiv emballasje kan f.eks. være en pose med et jernsalt, som fungerer som oksygenabsorbent. Eksponering for oksygen kan føre til bakterievekst i maten, kjemiske endringer i maten osv. En oksygenabsorbent er ment å redusere slike effekter og dermed forlenge holdbarheten til produktet.

Hvis hensikten med den aktive emballasjen er at det skal migrere stoffer, f.eks. sulfitter, direkte over i maten for å konservere maten, betraktes de som tilsetningsstoffer og skal dermed også overholde reglene for tilsetningsstoffer.

Intelligente materialer

Intelligent materiale er definert som "materialer og gjenstander som overvåker tilstanden til det pakkede næringsmiddelet eller miljøet rundt det".

Intelligent emballasje omfatter bl.a. tid- og temperaturmålere og diverse bakterieindikatorer.

EFSAs veileder for søknad på aktive og intelligente materialer og gjenstander

Fant du det du lette etter?