Faktaartikkel

Silikoner

Publisert 19.02.2016     Sist endret 16.08.2016
Silikon kakeformer
Foto: Colourbox.com

Silikoner er polymere stoffer og komponenter, som alle inneholder polysiloksaner. De er basert på alkyl -, aryl- eller blandede polysiloksaner som er fremstilt fra klorosilaner ved hydrolysereaksjoner. Polysiloksaner, som brukes til kontakt med mat, kan inneholde små mengder lavmolekylære siloksaner, lineære eller sykliske samt andre stoffer.

Silikoner omfatter en rekke anvendelser, for eksempel:

  • elastomerer, som brukes til overflatebehandling og forsegling
  • flytende silikon, som brukes som additiver til plast og overflatebehandlingsmidler, som slippmidler til former samt impregnering av tekstiler
  • silikonpasta, som brukes som smøremidler til produksjonsutstyr
  • silikonresiner (harpikser) til varmestabile overflatebehandlinger og slippmidler i matproduksjon.

Det er ikke et detaljert regelverk på matkontaktmaterialer som består av silikon, men de omfattes av Rammeforordning 1935/2004.

Europarådet har laget en resolusjon om silikoner bestemt til kontakt med mat. (PDF) Resolusjonen er ikke en del av regelverket på matkontaktmaterialer, men kan brukes som veiledning ved import eller produksjon av silikonprodukter.

BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung) i Tyskland har et regelverk på matkontaktmaterialer av silikon (engelsk). Den kan brukes som veiledning i virksomhetens vurdering av egne produkter.

Fant du det du lette etter?